Vítejte v naší advokátní kanceláři

Advokátní kancelář byla založena v roce 1994 se sídlem v Ostravě.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby s orientací na klienta s upřednostněním osobního přístupu. Právní služby jsou poskytovány ve všech oblastech práva, a to v plném rozsahu odpovídajícím potřebám a požadavkům drobných a středních podnikatelů, stejně tak i ve všech oblastech potřeb právních služeb pro privátní klientelu a orgány veřejné správy.

Advokátní kancelář usiluje o vysokou kvalitu a standard poskytovaných právních služeb. Pro každého jednotlivého klienta a každý jednotlivý úkon je vždy cílem dosáhnout optimálního výsledku za vynaložené prostředky klienta. Při poskytování svých služeb advokátní kancelář klade vysoký důraz na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory, ochranu zájmů každého klienta, zachování důvěrnosti získaných informací a zamezení jakéhokoliv konfliktu zájmů, který by mohl tyto priority ohrozit. Advokátní kancelář usiluje o vytvoření dobrých a trvalých vztahů s klienty a o poskytování právních služeb klientům způsobem, který naplňuje jejich oprávněné očekávání.

Advokátní kancelář je zaměřena zejména na oblast občanského práva, obchodního práva, trestního práva, rodinného práva, pracovního práva a práva nemovitostí.